Leicestershire - Tomasz Nowicki Photography

Mono

Graffiti found in Leicester - taken with Nexus 5 phone camera

nexus 5graffitigraffiti artcoloursleicester